25 november 2012

STORM IN EEN GLAS CITO

Mooie berichtgeving deze week over CITO.  Jaap Dronkers schreef een kritisch artikel over de veranderingen bij CITO. Wat was het probleem ook al weer.

Er zou in mei worden getoetst en nog groter was het probleem dat er twee toetsen zouden komen, naast de ' normale'  toets,  een ' niveau ' toets. Dronkers voorzag een teruggang naar de jaren vijftig, een scheiding tussen intelligente kinderen en kinderen die het maar zouden moeten doen op het vmbo.

Jammer dat Dronkers hier een scheiding maakt en zelf het verschil aangeeft.  Er zit een impliciete gedachte achter als zou het VMBO niet goed zijn. Jammer, het is een prima opleiding die waardering verdient.

Beide beweringen van Dronkers bleken niet waar te zijn, aldus  Liesbeth van Litsenburg, woordvoerder van Cito, deze week in de Volkskrant ( zaterdag 24 november )

Het blijft altijd wat gedoe geven die CITO toetsen. Veel mensen in het PO hebben het al niet zo op die eindtoets en dan ook nog discussie en misverstanden. Niet goed.

Als voorspeller van een keus voor vervolgonderwijs blijkt CITO het echter prima te doen. CITO geeft aan dat alleen de leerkracht het beter doet. Laten we dat  maar doen zou ik zo zeggen. Waarom CITO nog nodig?

Als kwaliteitsinstrument is het wel raar de resultaten van een basisschool op te hangen aan drie cijfertjes . ( totaalresultaat eindscore CITO groep 8 )

Op zoek naar alternatieven.

Laten we allemaal het OPP invoeren, dat kan uitkomst bieden. Massale invoering en ook het gesprek aangaan met de inspectie over de toegevoegde waarde van de school. Kijk, dan gaat het ergens over en hebben we een eerlijke discussie.

Wat een storm al niet te weeg kan brengen.......

Jenne Wierstra

14 november 2012

Jalouzie of trots ?

Jaloers, ik denk dat het dat is. Het maakt een beetje een raar gevoel bij me.
Ik vraag me deze week ernstig af hoe dat kan.
Wat is het nu wat me jaloers maakt?

Zoeken.......
Nadenken.......

Er over spreken met mijn collega Gerlo.

Ik pak dan maar weer de Ipad en kijk naar de tweets die allemaal voorbij komen.

Op dat moment weet ik ook meteen waar die jalouzie vandaan komt. Ik lees de tweets van onze collega's die momenteel in Canada zijn. Zij zijn op studiereis en beleven daar geweldig inspirerende mensen, scholen, kinderen en workshops. Door de moderne techniek worden we voortdurend op de hoogte gehouden van wat zij daar beleven.

Ik lees de tweets over Avis Glaze en PBS, over 'no more excuses'  en het stimuleren van positief gedrag. Ik lees de tweets over leren en eigenaarschap van doelen bij  kinderen.
Ik lees de tweets over zelfstandig werken en de prachtige voorbeelden daar.
Ik lees de tweets over echt leiderschap
Ik lees de tweets over leren en co teaching.

Jaloers?
Ik was vorig jaar mee en kijk terug op een geweldig bezoek.

Er is ook een gevoel van trots dat we dit binnen dit Samenwerkingsverband samen met Consent uitvoeren en zo werken aan goed onderwijs.

Mijn jalouzie ebt weg. Trots ontstaat.
Dat is het gevoel dat overheerst....... Trots.

9 november 2012

Hallo World

Daar is ie dan, het nieuwe blog van VCO Oost-Nederland.
Nu nog een beetje onder embargo, want de look en feel zijn nog niet helemaal getuned.

Wat gaan we hier plaatsen?

Ik denk dat het slim is hier alles te plaatsen wat er toe bijdraagt dat VCO haar kwaliteit, ambitie en attitude naar buiten brengt.

De bijdragen zullen geleverd worden door de beide leden van het bestuur, in eerste instantie.

Vooral standpunten en meningen zullen we hier publiceren.
Het is dan voor iedereen die het maar wil horen te volgen.

U hoort van ons.

Jenne Wierstra
( voorzitter College van Bestuur )