2 december 2012

Over Stapel, Jansen Steur en Onderwijs

Het was me de week wel  met Jansen Steur en Stapel.
In Nieuws uur  kwamen beide thema’s aan de orde  met de ( eind-)  verantwoordelijken. Zij werden  vervolgens  scherp ondervraagd.
Beide heren, Jansen Steur en Stapel, zijn solistisch opgetreden, waardoor elk zijn eigen gang kon gaan.
De één door op een eigenzinnige manier zijn eigen diagnoses door te drukken en de ander door zelf de data te manipuleren.
Hoe kan het nu gebeuren dat in beide situaties deze mensen zelf, alleen, en zonder  collega’s hun eigen dingen konden doen? Beide gaan door voor professionals en zouden beter moeten weten.

Zouden we dan toch mechanismen en systemen moeten hebben om professionals te behoeden voor dat soort zaken ?
Onwillekeurig denk ik  aan onderwijs, hoe  hebben wij d at nu geregeld binnen onze scholen  van VCO Oost-Nederland en binnen onze samenwerkingsverbanden?
De les van  Jansen Steur en Stapel is dat we data SAMEN  moeten beoordelen en interpreteren. Na de toetsen  altijd met een IB er en de directeur doorspreken. Opnieuw de specifieke  en opvallende zaken analyseren in een breedteteam  en dan de actie.
Doen we dat en doen we dat in voldoende mate ??
Ik heb de neiging te zeggen van ‘ ja’   en weet dat we hier en daar controlemechanismen hebben die maken dat we er zicht op hebben.