22 februari 2013

Grenzen aan kleine scholen
Het zijn er zes van de zestien scholen bij VCO Oost-Nederland. Het zijn de scholen die geen bestaansrecht meer hebben, die moeten sluiten. Het zijn de scholen die een kwaliteitsrisico hebben, aldus inspectie en onderwijsraad.

Die zes scholen zijn allemaal, zonder uitzondering, prima scholen. Ze werken veelal conform het model ‘ opbrengstgericht werken’  en voldoen daarmee aan de afspraak die we in het kader van het bestuursakkoord bij VCO hebben gemaakt.

Die zes scholen zijn allemaal scholen waar enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten werken en  waar ik blije kinderen zie. 

Het zijn dus allemaal top scholen. Uit wat ik op internet lees is het bij veel andere besturen niet veel anders.

Waarom dan dat advies?
Ik heb die nota er maar eens even bij gepakt. Het gaat om de daling van de leerlingen aantallen en de gevolgen die dat zal hebben voor de scholen. Zo krijgen we steeds meer kleine scholen met alle gevolgen van dien. De vraag is hoe we een en ander vooraf kunnen reguleren in plaats van maar af te wachten. Dat lijkt een goed argument.

Teveel zie ik nu dat standpunten worden in genomen zonder dat er  discussie is. De besturenraad schiet in de bekende reflex en het CDA ziet electorale kansen. Van een inhoudelijke discussie merk ik nog niets.

Zou mooi zijn wanneer inhoudelijke argumenten een rol gaan spelen in de discussie. Het gaat immers om de kwaliteit van onderwijs voor de komende 25 jaar. Het gaat om goed onderwijs in een van de dunbevolktste gebieden ter aarde met een overvloed aan scholen. Teveel scholen?

Nou ja, laten we het daar maar eens over hebben