16 december 2014

De kwaliteitsgroep
Kort geleden kwam onze kwaliteitsgroep weer bij elkaar. Het is een clubje mensen die kwaliteit op de scholen moet bevorderen. In het clubje zitten Ad Kappen, Anna-Marie Oevering, Gerard Regeling en Jenne. Ze komen niet zo vaak bij elkaar en spreken dan de scholen door, maken afspraken over acties en audits, etc. etc..

“Mooi dat we een kwaliteitsgroep hebben om de kwaliteit van onderwijs te bewaken”, zei één van onze leerkrachten deze week tegen mij. Daar moest ik even over nadenken.
Hier klopte iets niet, maar wat klopte er niet?
“Maar, jij bent toch de belangrijkste schakel in dat proces?”, antwoordde ik.
We kregen er een mooie discussie over.

Je ziet het wel vaker in organisaties. Er is een afdeling die zich bezig houdt met een bepaald onderwerp. Over dat onderwerp hoeft dan niemand zich dan meer druk te maken.

Denk maar eens aan een hygiëne afdeling in het ziekenhuis. Zij zijn bezig met infectiepreventie enzovoorts. Stel eens voor dat al de andere verpleegkundigen zeggen:
“ Hygiëne? …… Nou daar hebben we een afdeling voor, daarover hoef ik me niet druk te maken”.

Natuurlijk werkt dat niet zo en dat weten we. De allerbelangrijkste schakel in dat proces zijn de verpleegkundigen en de medewerkers op de afdeling. Zo werkt dat natuurlijk ook in de school.

De belangrijkste schakel in het kwaliteitsproces is de leerkracht!

Jenne

5 december 2014

Het onderwijs van de toekomstAfgelopen week was ik in Borculo in de gemeente Berkelland. Ik had een gesprek met collega bestuurders over de school van de toekomst. Het geheel was georganiseerd onder leiding van een extern adviseur mee op aandringen van de wethouder van de gemeente. Onderweg in de auto naar de afspraak dacht ik nog even na over dat thema. De laatste ACCENT schoot door mijn gedachten, onderwijs van de toekomst. Het recente nummer van ons lijfblad, waarin we de verschillende facetten van de “school van de toekomst” de revue laten passeren. De mooie toekomst van de Koning en de Drakensteyn Coenstraat, maar ook de verrassende ontwikkeling op de Willem van Oranje in de Helmerhoek. Nou……….. eigenlijk zijn alle scholen van VCO op één of andere manier bezig met de vernieuwing van het onderwijs. Prachtig om te zien en mooi ook hoe verschillend die ontwikkelingen kunnen zijn.

We hebben de hele middag gesproken over de toekomst van het onderwijs in Eibergen en Neede. Wat zijn de gevlogen van de krimp van de bevolking en wat betekent dat voor aantallen kinderen. Hoe reageren wij daar op als VCO? Daarbij komen ook erg veel vragen aan de orde.
-   Willen we samenwerken met scholen van een andere signatuur?
-   Willen we wel met de één en niet met de andere?
-   Hoe verdelen we de scholen over het dorp?
Veel meer vragen zijn daar aan de orde geweest.

Ook dat is de school van de toekomst en ook daarmee houden we ons bezig Ook daarin moeten we keuzes maken. Keuzes die wel eens erg essentieel kunnen zijn voor de school van de toekomst. Ik had in de auto op de terugreis heel andere dilemma’s dan op de heenweg.
 

 Jenne Wierstra

20 januari 2014


GEBREK AAN AMBITIE ???

 

De afgelopen  week stond heel  erg in het teken van de excellente school. Afgelopen maandag naar Den Haag om daar in spanning af te wachten wat het nu dit jaar zal gaan worden.

-          Op nieuw  excellent?

-          Een afwijzing?

-          Teleurstellend naar huis?

Het werd een prachtige bijeenkomst waarbij de directeur van ONZE  Anna van Buren het predicaat ‘excellente school ’ van niemand minder dan de Minister-president kreeg. Dat toonde wel weer aan hoeveel belang er wordt gehecht aan dit predicaat.

Nu ken ik natuurlijk alle mitsen en maren. Waar het om gaat is dat we talenten ontwikkelen en dat leerkrachten weer trots worden  op hun school en hun beroep. Dat is het uiteindelijk doel. Dit predicaat is een middel. Het is een middel om de gehele sector  in de lift te zetten.

Wat opvalt is dat er weinig excellente scholen in Twente zijn. Ik heb gekeken naar PO en VO. Met name VO laat het afweten in deze regio. Dat is jammer. Het gaat nl. ook hier niet alleen om je school,  het gaat ook om de impact op de regio, de ontwikkeling van werk etc., etc. Jammer, jammer, jammer.

Ik wil scholen voor PO en VO oproepen om mee te doen. Wil je info over het proces, laat het me weten dan gaan we iets organiseren.

Ik vroeg tijdens een koffiebreak een aantal mensen uit het VO hoe het nu zo komt dat er zo weinig scholen voor VO meedoen vanuit het Twentse. Overigens laat het gehele Noordoosten het afweten. Vind ik erg, heel erg.

De analyse was dat er een gebrek aan ambitie is bij de scholen.

Een gebrek aan ambitie!

U leest het goed…… ANALYSE  van mensen uit het VO,   er is een gebrek aan ambitie !!!!                        ( do not blame me )

We hebben dus mensen aangesteld in de leiding van scholen die het niet interesseert of we de talenten echt ontwikkelen? Of we echt alles uit die kinderen halen?

Toch wel?

Waarom doe je volgend jaar niet mee ….. ?

14 januari 2014


 

Over de Toekomst, strategie en complimenten.  Januari 11, week 2,

 

Het  was me de week wel weer, de eerste week van 2014. Het ging deze week steeds over de toekomst en hoe wij als VCO daar in zitten. De week begon met de nieuwjaarsreceptie. We hebben daar de  brochure “Perspectief op excellentie” uitgedeeld. We beschrijven daarin wat we de komende jaren gaan doen. Steeds dichter bij excellent onderwijs komen en  dus en de late hoog leggen. ( als je de brochure wilt hebben, mail dan even )

 

Afgelopen donderdag hadden we een uitgebreide sessie met specialisten van de Besturenraad. We hebben de kaders besproken voor ons financieel beleid voor de komende jaren. Dat alles onder het motto; “ eerst kiezen, dan delen”. Natuurlijk gaan we alles nog verder uitwerken en doornemen. En ook zullen we de verschillende gremia uitgebreid informeren, zoals de RvT, het directieoverleg en de GMR.

 

Dan was er een uitgebreid gesprek over  de wijze waarop we onze Kinderopvangorganisatie verder positioneren in de komende jaren. Nou ja, dat is een moeilijke tijd en dus zoeken we een partner. Met die beoogde partner hebben we een uitstekend gesprek gehad. We hopen daarmee onze positie voor Opvang, een belangrijk onderdeel binnen VCO, veilig te hebben gesteld. Ook hier natuurlijk nog veel uitwerken.

 

Erg interessant was het gesprek dat ik had als DB-lid van het nieuwe Samenwerkingsverband 2302 met een afvaardiging van de OPR ( ondersteuningsplanraad) Zij denken met ons mee over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Eigenlijk is het de GMR voor 2302, echter zij beperken zich tot de inhoud van het onderwijs, de ondersteuningsplannen. Het komt allemaal langzaam op gang omdat het voor alle partijen veel zoeken is.

 

En dan was er vrijdag een collegiaal overleg net onze collega’s Consent en KOE over de ontwikkeling van de Integrale Kind Centra  hier in Enschede. Ook daar nadenken over de  toekomst. ’s Middags was ik op het netwerk ‘ Goed Bestuur’ van de PO raad om mee te denken over verdere professionalisering van bestuurders. Een boeiende discussie over de toekomt van besturen, de kwaliteit, een keurmerk, over de volwassen wording van de branche.

 

De kop van 2014 is er dus af en in die eerste week opvallend veel toekomst en strategie. Het was me de week wel. Een week van kijken naar de toekomst.

 

DE MEEST OPMERKELIJKE ONTMOETING

 

Ja dat was natuurlijk de nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij we weer heel veel handen hebben geschud van leerkrachten, collega’s en externe contacten. Erg leuk.

 

HET MEEST INTERESSANTE MOMENT VAN DEZE WEEK

 

Het meest interessante moment van deze week was wel het uitdelen van complimenten op de nieuwjaarsbijeenkomst. Ik had echt de behoefte om al de scholen eens in het zonnetje te zetten, er gebeurt erg veel en veel positieve dingen. Dat heb ik willen benoemen waar iedereen was.