11 januari 2017

Organiseer je eigen feedback


Ik zag op Tedtalk een presentatie van Bill Gates, Teachers need real feedback. Een mooi filmpje wat in acht minuten ook jou kan inspireren om je feedback zelf te organiseren, op een veilige manier die bij jou past.

Het onderwijs heeft naar mijn mening continu verbetering nodig. En de spil in het onderwijs is voor mij de leerkracht. Een leerkracht die goed in zijn vel zit, zich veilig en gewaardeerd voelt en zelf verantwoordelijkheid neemt voor goed onderwijs, passend bij de kinderen, reflecteert voortdurend. Maar zelfreflectie is niet voldoende. Het is daarnaast belangrijk dat je je eigen feedback organiseert. Maar hoeveel tijd nemen we nu eigenlijk om met anderen over veranderingen in het onderwijs te praten en onze actieve houding tot verbetering daarin?

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 98% van de leerkrachten weinig of geen bruikbare feedback krijgen. En ik vind dat alle leerkrachten feedback verdienen. De maatschappij verandert voortdurend. Als wij onze kinderen goed onderwijs willen geven, zullen wij ook mee moeten veranderen. Een continu proces van kleine stapjes waarbij we door ontwikkelen en daardoor ook ons onderwijs en onze kinderen verder ontwikkelen.

Iedereen heeft feedback nodig. Feedback helpt ons om te verbeteren. Sommige mensen gebruiken daarvoor een coach. Coaching wordt nog vaak geassocieerd met onvoldoende presteren van medewerkers. En dat is volgens mij nu juist het probleem. Je eigen coaching en feedback organiseren, doe je juist omdat je als professional vooruit wilt. En dat hoeft helemaal geen geld te kosten. Zelf nodig ik regelmatig andere bestuurders uit om te praten over onderwijs, besturen en het belang om te denken vanuit het kind. Je moet niet afwachten tot een ander vindt dat je een coach nodig hebt, organiseer het zelf. In je omgeving ken je allemaal collega’s waar je je vertrouwd bij voelt. Nodig eens een collega of een ouder uit en vraag hoe die jouw klas ziet als diegene binnenkomt. Doe iets met de adviezen. Vraag een ouder eens hoe jouw communicatie overkomt. Vraag de kinderen hoe ze jouw als meester of juf ervaren. Zet een camera of je telefoon achterin de klas en bekijk het filmpje later. Hoe kom jij over?

Het gaat zo snel over de euro’s en binnen dat financiële kader worden keuzes gemaakt hoe we de organisatie inrichten. Zoveel geld voor formatie betekent dat er een bepaald aantal leerkrachten kunnen werken en dat bepaald de klassengrootte. Het moet naar mijn mening andersom. Wat willen we bereiken? Wat is onze missie? Goed onderwijs voor alle kinderen, met elke school een eigen gezicht. Dat betekent iets voor de inzet van de begeleiding aan kinderen, leerkrachten en de organisatie van het onderwijs binnen de school.

Ik zie steeds meer scholen waar leerkrachten het lef hebben met elkaar filmpjes te bekijken van hun eigen functioneren. Een mooi voorbeeld hiervan is het team van de Ceder in Veenendaal. In elke bouw wordt tijdens de bouwvergadering een filmpje van één van de leerkrachten bekeken en voorzien van tips en tops. In een 20 minuten tijd krijgt een leerkracht feedback van zijn of haar collega’s. Dat kan omdat er een sfeer van veiligheid en vertrouwen in het team is. We zijn allemaal verschillend en dat is oké. Maar we kunnen elkaar versterken, want samen zie je meer dan alleen.

Een prachtopdracht voor alle schoolleiders om te werken aan die onderstroom: Creëer een dusdanige veilige sfeer in je team, dat je mag leren van en met elkaar. Fouten maken mag, maar wat is daarna de volgende stap die je neemt om je leerkrachtgedrag te veranderen. Gedrag dat zorgt voor een veilige sfeer voor kinderen, waarin ook zij mogen leren van hun fouten. Want van fouten maken, leer je het meest.
Geurt Morren