6 maart 2015

Doorgeschoten prestatiedwang


“Onrust onder ouders over schooladvies”, zo lees ik in Trouw. Er werd vorige week  een debat gehouden in de Tweede Kamer over de adviezen van de basisschool naar het VO.

Het gaat al jaren goed. Ook in Enschede is er een goed overleg tussen PO en VO om deze zaken af te stemmen. Er is een POVO commissie die al jaren afstemming zoekt tussen beide scholsoorten. Al jaren worden door het PO prima adviezen gegeven aan het VO, deels gebaseerd op de eigen waarneming, het CITO leerlingvolgsysteem en de CITO eindtoets. Daar hoeft met het wegvallen van de CITO eindtoets niets in te veranderen zou je zo zeggen. Zelfs het CITO vindt het advies van de leerkracht beter dan het eigen advies.

Er is echter in de beoordeling van het VO door de inspectie iets raars ingeslopen. Wanneer leerlingen met een HAVO advies terugvallen op het VMBO krijgt de school voor VO een minpuntje. Het gaat daarbij om het door de inspectie te bepalen ‘ onderbouwrendement’, een soort van doorstroomfactor dus. Het VO krijgt het dus een beetje warm onder het gat wanneer er teveel leerlingen ‘afstromen’. Heel warm eigenlijk en dat is ook de reden dat het VO van de basisschool eigenlijk maar één schooltype voor VO wil horen.

Want als er te veel leerlingen afstromen gaat dat ten koste van de goede naam die is opgebouwd met Open dagen, mooi folders, posters, et cetera.

Raar eigenlijk…………. laat ik nou de afgelopen twintig jaar begrepen hebben dat die brugklassen in het VO  juist bedoeld waren om te kijken welke richting het beste is voor de leerling.  Het rendement in de onderbouw zou juist goed zijn wanneer de school de leerlingen plaatst in de juiste stroom.

Of zou het dan toch te maken hebben met doorgeschoten prestatiedwang van de staatssecretaris?