11 september 2015

Over salarisbetalingen en financiële administratie …… keuzes maken.Het was een gekke week die in het teken stond van ‘continuïteit van administratie’, weer eens wat anders dan onderwijs. Afgelopen maandag OSG Metrium failliet en wat nu …..

  • Hoe komt het met de salarisbetalingen van september?
  • Hoe komt het met de betalingen van de facturen?
  • Hoe komt het met de advisering over formatie en de cao?

We hebben een nieuwe HRM adviseur en een nieuwe controller, die over een paar weken begint. Zo kunnen zij niets beginnen.

Natuurlijk stapelen de aanbiedingen van andere kantoren zich snel op. Mijn bureau ligt vol met aanbiedingen van de andere administratiekantoren. Ze geven allemaal aan dat ze heel goed zijn en het snel over kunnen nemen. Ik heb een tijd in de branche gewerkt en weet uit ervaring dat overstappen altijd leidt tot gedoe, fouten en werk.

Op de bijeenkomst in Zwolle van klanten, management OSGMetrium en de curator trof ik veel oud-collega’s en oud-klanten (inmiddels collega-bestuurders). Het was best een gezellig weerzien onder beroerde omstandigheden. Er zijn weer afspraken gemaakt.
Bij de beslissing over het vervolg laat ik mij leiden door de volgende uitgangspunten:

  • Continuïteit van salarisbetalingen voor ons medewerkers, leerkrachten is een eis van essentieel belang.
  • Continuïteit in de betaling van facturen is van belang.
  • We willen een goede voorbereiding hebben op het zelf doen van de financiële administratie per 01 01 2016.

En nu maar kijken wie het wordt …….

4 september 2015

Over Spoe, Academie VCO Consent en kwaliteit


Mooi hoe twee bijeenkomsten die aan het begin van de week niets met elkaar te maken hebben, dat toch hebben.

Afgelopen woensdag had ik een overleg over de “Academie VCO Consent” met de stuurgroep, de programmamanager en management-ondersteuner. Mooi was dat ook de coördinator van het samenwerkingsverband (regio) er bij zat. We bespraken het programma 15/16 en de samenhang met het Steunpunt Passend Onderwijs. Wat waren de raakvlakken en hoe zouden we die samenhang kunnen aanbrengen / verbeteren?
We constateren dat de Academie een belangrijke rol kon gaan spelen bij het realiseren van de zo noodzakelijke vaardigheden en competenties in verband met Passend Onderwijs.
Op donderdag had ik een overleg met iemand van de vakbond, een MR / GMR specialist. We spraken over de nieuwe cao en de toekomstige ontwikkelingen. Het ging o.a. over registratie van leerkrachten en directeuren. Dit thema, registratie, wordt serieus opgepakt.
Van de site:
Met je registratie geef je aan dat jij je blijft ontwikkelen. Je draagt bij aan een sterke beroepsgroep. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op de kwaliteit van een registerleraar. Bij jou is het onderwijs in goede handen.“Het vrijblijvende gaat er straks af”, vertelde de vakbondsbons!
Ik aarzelde even; “Is dat echt zo?“.
“Nee ..”, Jenne echt ! “Niet geschoold? … niet meer voor de klas !


Mooi dat we samen met de collega’s van VCO & Consent de Academie en het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede kunnen gebruiken om die samenhang en die professionalisering al vast in te zetten en voor te bereiden voor onze organisatie.
Het gaat immers om kwaliteit.


Jenne Wierstra

24 april 2015

Van wie is het onderwijs?Dat is een leuke vraag. Je kunt ook zeggen van ‘wie is de school’ of ‘van wie is het onderwijs’. Die vraag werd onlangs actueel toen we spraken over de LEA ! De wat…?   De Lokaal Educatieve Agenda. Het is een stuk waarin we, een heleboel onderwijsinstellingen en gemeente, met elkaar spraken over wat in de  regio !!!!  nodig is aan onderwijs. Er kwam plots een stuk tekst binnen van een onbekende groep mensen die het onderwijs een warm hart toedragen.
  • -          Mogen die zomaar meepraten?
  • -          Hebben die er wel wat over te zeggen?
  • -          Waar komen ze vandaan?
 Laten we eens kijken wat onderzoekers er over zeggen.

In haar essay ‘Hoge verwachtingen, vrije uitvoering, stevige sturing’  ( E. Hooge, 2014 ) over onderwijsbestuur wordt in de inleiding de stelling geponeerd dat het onderwijs publieke oriëntatie ontbeert. Het onderwijs wordt door Hooge (hoogleraar Governance, bestuur en toezicht, Tias Nimbas, Tilburg) gezien als een groep organisaties die vooral naar binnen kijkt en niet veel opheeft met belanghebbenden, lees externe stakeholders. Wanneer de externe oriëntatie ontbreekt zou dat iets kunnen betekenen in de houding van veel scholen ten opzichte van die externe stakeholders. Kennelijk is de eigen opvatting over onderwijs belangrijker dan de opvatting van andere relevante organen.
Nou ja………….. onderwijsmensen zijn navelstaarders, aldus Hooge.

In zijn bijdrage aan de essaybundel “van deze tijd” poneert Govert Buys, hoogleraar politieke filosofie ( Vrije Universiteit), in zijn essay “van wie is de school?, christelijk onderwijs tussen staat, markt en samenleving” , de stelling dat de school van niemand is. De school is van ‘goed onderwijs’. Buijs stelt de vraag wie de stakeholders zijn; “Dat is een breed palet. Scholen zijn werkplaatsen waarin een samenleving via onderwijs de volgende generatie voorbereidt op hun toekomstige deelname aan de samenleving van morgen”.  Hij gaat verder en geeft aan dat de school het bedrijfsleven, de kerk, de ondernemer, de staat, de bank en natuurlijk de ouders kan binnenhalen. Laat de stakeholders vooral niet te smal zijn.  Buijs geeft hier een breed palet, maar zijn opvatting levert een mooie bijdrage aan de discussie. Het stakeholderlandschap is dus aan het verschuiven. Niet meer alleen de ouders zijn stakeholders, neem de gehele samenleving, de buurt of de wijk zoals Buijs het stelt.
Al weer iemand die zegt dat leerkrachten, directeuren en ook bestuurders !! niet alles te zeggen hebben.


Nog één dan.
Schoolbesturen hebben te maken met verschillende belanghebbenden zo schrijven Vink en Drückers in hun onderzoek (Maatschappelijke legitimering door schoolbesturen) “ Het morele eigenaarschap berust niet alleen bij oprichters, financiers of bestuurders, maar ook bij medewerkers, leden, ouders, leerlingen en de lokale of regionale samenleving waarbinnen zij opereren”. 

………  we moeten meer naar anderen buiten het onderwijs luisteren dus, want onderwijs is van ons allen !! ( het schoolplan komt er aan; een mooie kans ook mensen buiten het onderwijs te vragen, of ……….. in de LEA te kijken )

Jenne Wierstra