2 december 2012

Over Stapel, Jansen Steur en Onderwijs

Het was me de week wel  met Jansen Steur en Stapel.
In Nieuws uur  kwamen beide thema’s aan de orde  met de ( eind-)  verantwoordelijken. Zij werden  vervolgens  scherp ondervraagd.
Beide heren, Jansen Steur en Stapel, zijn solistisch opgetreden, waardoor elk zijn eigen gang kon gaan.
De één door op een eigenzinnige manier zijn eigen diagnoses door te drukken en de ander door zelf de data te manipuleren.
Hoe kan het nu gebeuren dat in beide situaties deze mensen zelf, alleen, en zonder  collega’s hun eigen dingen konden doen? Beide gaan door voor professionals en zouden beter moeten weten.

Zouden we dan toch mechanismen en systemen moeten hebben om professionals te behoeden voor dat soort zaken ?
Onwillekeurig denk ik  aan onderwijs, hoe  hebben wij d at nu geregeld binnen onze scholen  van VCO Oost-Nederland en binnen onze samenwerkingsverbanden?
De les van  Jansen Steur en Stapel is dat we data SAMEN  moeten beoordelen en interpreteren. Na de toetsen  altijd met een IB er en de directeur doorspreken. Opnieuw de specifieke  en opvallende zaken analyseren in een breedteteam  en dan de actie.
Doen we dat en doen we dat in voldoende mate ??
Ik heb de neiging te zeggen van ‘ ja’   en weet dat we hier en daar controlemechanismen hebben die maken dat we er zicht op hebben.25 november 2012

STORM IN EEN GLAS CITO

Mooie berichtgeving deze week over CITO.  Jaap Dronkers schreef een kritisch artikel over de veranderingen bij CITO. Wat was het probleem ook al weer.

Er zou in mei worden getoetst en nog groter was het probleem dat er twee toetsen zouden komen, naast de ' normale'  toets,  een ' niveau ' toets. Dronkers voorzag een teruggang naar de jaren vijftig, een scheiding tussen intelligente kinderen en kinderen die het maar zouden moeten doen op het vmbo.

Jammer dat Dronkers hier een scheiding maakt en zelf het verschil aangeeft.  Er zit een impliciete gedachte achter als zou het VMBO niet goed zijn. Jammer, het is een prima opleiding die waardering verdient.

Beide beweringen van Dronkers bleken niet waar te zijn, aldus  Liesbeth van Litsenburg, woordvoerder van Cito, deze week in de Volkskrant ( zaterdag 24 november )

Het blijft altijd wat gedoe geven die CITO toetsen. Veel mensen in het PO hebben het al niet zo op die eindtoets en dan ook nog discussie en misverstanden. Niet goed.

Als voorspeller van een keus voor vervolgonderwijs blijkt CITO het echter prima te doen. CITO geeft aan dat alleen de leerkracht het beter doet. Laten we dat  maar doen zou ik zo zeggen. Waarom CITO nog nodig?

Als kwaliteitsinstrument is het wel raar de resultaten van een basisschool op te hangen aan drie cijfertjes . ( totaalresultaat eindscore CITO groep 8 )

Op zoek naar alternatieven.

Laten we allemaal het OPP invoeren, dat kan uitkomst bieden. Massale invoering en ook het gesprek aangaan met de inspectie over de toegevoegde waarde van de school. Kijk, dan gaat het ergens over en hebben we een eerlijke discussie.

Wat een storm al niet te weeg kan brengen.......

Jenne Wierstra

14 november 2012

Jalouzie of trots ?

Jaloers, ik denk dat het dat is. Het maakt een beetje een raar gevoel bij me.
Ik vraag me deze week ernstig af hoe dat kan.
Wat is het nu wat me jaloers maakt?

Zoeken.......
Nadenken.......

Er over spreken met mijn collega Gerlo.

Ik pak dan maar weer de Ipad en kijk naar de tweets die allemaal voorbij komen.

Op dat moment weet ik ook meteen waar die jalouzie vandaan komt. Ik lees de tweets van onze collega's die momenteel in Canada zijn. Zij zijn op studiereis en beleven daar geweldig inspirerende mensen, scholen, kinderen en workshops. Door de moderne techniek worden we voortdurend op de hoogte gehouden van wat zij daar beleven.

Ik lees de tweets over Avis Glaze en PBS, over 'no more excuses'  en het stimuleren van positief gedrag. Ik lees de tweets over leren en eigenaarschap van doelen bij  kinderen.
Ik lees de tweets over zelfstandig werken en de prachtige voorbeelden daar.
Ik lees de tweets over echt leiderschap
Ik lees de tweets over leren en co teaching.

Jaloers?
Ik was vorig jaar mee en kijk terug op een geweldig bezoek.

Er is ook een gevoel van trots dat we dit binnen dit Samenwerkingsverband samen met Consent uitvoeren en zo werken aan goed onderwijs.

Mijn jalouzie ebt weg. Trots ontstaat.
Dat is het gevoel dat overheerst....... Trots.

9 november 2012

Hallo World

Daar is ie dan, het nieuwe blog van VCO Oost-Nederland.
Nu nog een beetje onder embargo, want de look en feel zijn nog niet helemaal getuned.

Wat gaan we hier plaatsen?

Ik denk dat het slim is hier alles te plaatsen wat er toe bijdraagt dat VCO haar kwaliteit, ambitie en attitude naar buiten brengt.

De bijdragen zullen geleverd worden door de beide leden van het bestuur, in eerste instantie.

Vooral standpunten en meningen zullen we hier publiceren.
Het is dan voor iedereen die het maar wil horen te volgen.

U hoort van ons.

Jenne Wierstra
( voorzitter College van Bestuur )