11 september 2015

Over salarisbetalingen en financiële administratie …… keuzes maken.Het was een gekke week die in het teken stond van ‘continuïteit van administratie’, weer eens wat anders dan onderwijs. Afgelopen maandag OSG Metrium failliet en wat nu …..

  • Hoe komt het met de salarisbetalingen van september?
  • Hoe komt het met de betalingen van de facturen?
  • Hoe komt het met de advisering over formatie en de cao?

We hebben een nieuwe HRM adviseur en een nieuwe controller, die over een paar weken begint. Zo kunnen zij niets beginnen.

Natuurlijk stapelen de aanbiedingen van andere kantoren zich snel op. Mijn bureau ligt vol met aanbiedingen van de andere administratiekantoren. Ze geven allemaal aan dat ze heel goed zijn en het snel over kunnen nemen. Ik heb een tijd in de branche gewerkt en weet uit ervaring dat overstappen altijd leidt tot gedoe, fouten en werk.

Op de bijeenkomst in Zwolle van klanten, management OSGMetrium en de curator trof ik veel oud-collega’s en oud-klanten (inmiddels collega-bestuurders). Het was best een gezellig weerzien onder beroerde omstandigheden. Er zijn weer afspraken gemaakt.
Bij de beslissing over het vervolg laat ik mij leiden door de volgende uitgangspunten:

  • Continuïteit van salarisbetalingen voor ons medewerkers, leerkrachten is een eis van essentieel belang.
  • Continuïteit in de betaling van facturen is van belang.
  • We willen een goede voorbereiding hebben op het zelf doen van de financiële administratie per 01 01 2016.

En nu maar kijken wie het wordt …….

4 september 2015

Over Spoe, Academie VCO Consent en kwaliteit


Mooi hoe twee bijeenkomsten die aan het begin van de week niets met elkaar te maken hebben, dat toch hebben.

Afgelopen woensdag had ik een overleg over de “Academie VCO Consent” met de stuurgroep, de programmamanager en management-ondersteuner. Mooi was dat ook de coördinator van het samenwerkingsverband (regio) er bij zat. We bespraken het programma 15/16 en de samenhang met het Steunpunt Passend Onderwijs. Wat waren de raakvlakken en hoe zouden we die samenhang kunnen aanbrengen / verbeteren?
We constateren dat de Academie een belangrijke rol kon gaan spelen bij het realiseren van de zo noodzakelijke vaardigheden en competenties in verband met Passend Onderwijs.
Op donderdag had ik een overleg met iemand van de vakbond, een MR / GMR specialist. We spraken over de nieuwe cao en de toekomstige ontwikkelingen. Het ging o.a. over registratie van leerkrachten en directeuren. Dit thema, registratie, wordt serieus opgepakt.
Van de site:
Met je registratie geef je aan dat jij je blijft ontwikkelen. Je draagt bij aan een sterke beroepsgroep. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op de kwaliteit van een registerleraar. Bij jou is het onderwijs in goede handen.“Het vrijblijvende gaat er straks af”, vertelde de vakbondsbons!
Ik aarzelde even; “Is dat echt zo?“.
“Nee ..”, Jenne echt ! “Niet geschoold? … niet meer voor de klas !


Mooi dat we samen met de collega’s van VCO & Consent de Academie en het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede kunnen gebruiken om die samenhang en die professionalisering al vast in te zetten en voor te bereiden voor onze organisatie.
Het gaat immers om kwaliteit.


Jenne Wierstra