14 januari 2014


 

Over de Toekomst, strategie en complimenten.  Januari 11, week 2,

 

Het  was me de week wel weer, de eerste week van 2014. Het ging deze week steeds over de toekomst en hoe wij als VCO daar in zitten. De week begon met de nieuwjaarsreceptie. We hebben daar de  brochure “Perspectief op excellentie” uitgedeeld. We beschrijven daarin wat we de komende jaren gaan doen. Steeds dichter bij excellent onderwijs komen en  dus en de late hoog leggen. ( als je de brochure wilt hebben, mail dan even )

 

Afgelopen donderdag hadden we een uitgebreide sessie met specialisten van de Besturenraad. We hebben de kaders besproken voor ons financieel beleid voor de komende jaren. Dat alles onder het motto; “ eerst kiezen, dan delen”. Natuurlijk gaan we alles nog verder uitwerken en doornemen. En ook zullen we de verschillende gremia uitgebreid informeren, zoals de RvT, het directieoverleg en de GMR.

 

Dan was er een uitgebreid gesprek over  de wijze waarop we onze Kinderopvangorganisatie verder positioneren in de komende jaren. Nou ja, dat is een moeilijke tijd en dus zoeken we een partner. Met die beoogde partner hebben we een uitstekend gesprek gehad. We hopen daarmee onze positie voor Opvang, een belangrijk onderdeel binnen VCO, veilig te hebben gesteld. Ook hier natuurlijk nog veel uitwerken.

 

Erg interessant was het gesprek dat ik had als DB-lid van het nieuwe Samenwerkingsverband 2302 met een afvaardiging van de OPR ( ondersteuningsplanraad) Zij denken met ons mee over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Eigenlijk is het de GMR voor 2302, echter zij beperken zich tot de inhoud van het onderwijs, de ondersteuningsplannen. Het komt allemaal langzaam op gang omdat het voor alle partijen veel zoeken is.

 

En dan was er vrijdag een collegiaal overleg net onze collega’s Consent en KOE over de ontwikkeling van de Integrale Kind Centra  hier in Enschede. Ook daar nadenken over de  toekomst. ’s Middags was ik op het netwerk ‘ Goed Bestuur’ van de PO raad om mee te denken over verdere professionalisering van bestuurders. Een boeiende discussie over de toekomt van besturen, de kwaliteit, een keurmerk, over de volwassen wording van de branche.

 

De kop van 2014 is er dus af en in die eerste week opvallend veel toekomst en strategie. Het was me de week wel. Een week van kijken naar de toekomst.

 

DE MEEST OPMERKELIJKE ONTMOETING

 

Ja dat was natuurlijk de nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij we weer heel veel handen hebben geschud van leerkrachten, collega’s en externe contacten. Erg leuk.

 

HET MEEST INTERESSANTE MOMENT VAN DEZE WEEK

 

Het meest interessante moment van deze week was wel het uitdelen van complimenten op de nieuwjaarsbijeenkomst. Ik had echt de behoefte om al de scholen eens in het zonnetje te zetten, er gebeurt erg veel en veel positieve dingen. Dat heb ik willen benoemen waar iedereen was.

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten