4 september 2015

Over Spoe, Academie VCO Consent en kwaliteit


Mooi hoe twee bijeenkomsten die aan het begin van de week niets met elkaar te maken hebben, dat toch hebben.

Afgelopen woensdag had ik een overleg over de “Academie VCO Consent” met de stuurgroep, de programmamanager en management-ondersteuner. Mooi was dat ook de coördinator van het samenwerkingsverband (regio) er bij zat. We bespraken het programma 15/16 en de samenhang met het Steunpunt Passend Onderwijs. Wat waren de raakvlakken en hoe zouden we die samenhang kunnen aanbrengen / verbeteren?
We constateren dat de Academie een belangrijke rol kon gaan spelen bij het realiseren van de zo noodzakelijke vaardigheden en competenties in verband met Passend Onderwijs.
Op donderdag had ik een overleg met iemand van de vakbond, een MR / GMR specialist. We spraken over de nieuwe cao en de toekomstige ontwikkelingen. Het ging o.a. over registratie van leerkrachten en directeuren. Dit thema, registratie, wordt serieus opgepakt.
Van de site:
Met je registratie geef je aan dat jij je blijft ontwikkelen. Je draagt bij aan een sterke beroepsgroep. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op de kwaliteit van een registerleraar. Bij jou is het onderwijs in goede handen.“Het vrijblijvende gaat er straks af”, vertelde de vakbondsbons!
Ik aarzelde even; “Is dat echt zo?“.
“Nee ..”, Jenne echt ! “Niet geschoold? … niet meer voor de klas !


Mooi dat we samen met de collega’s van VCO & Consent de Academie en het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede kunnen gebruiken om die samenhang en die professionalisering al vast in te zetten en voor te bereiden voor onze organisatie.
Het gaat immers om kwaliteit.


Jenne Wierstra

Geen opmerkingen:

Een reactie posten