25 november 2012

STORM IN EEN GLAS CITO

Mooie berichtgeving deze week over CITO.  Jaap Dronkers schreef een kritisch artikel over de veranderingen bij CITO. Wat was het probleem ook al weer.

Er zou in mei worden getoetst en nog groter was het probleem dat er twee toetsen zouden komen, naast de ' normale'  toets,  een ' niveau ' toets. Dronkers voorzag een teruggang naar de jaren vijftig, een scheiding tussen intelligente kinderen en kinderen die het maar zouden moeten doen op het vmbo.

Jammer dat Dronkers hier een scheiding maakt en zelf het verschil aangeeft.  Er zit een impliciete gedachte achter als zou het VMBO niet goed zijn. Jammer, het is een prima opleiding die waardering verdient.

Beide beweringen van Dronkers bleken niet waar te zijn, aldus  Liesbeth van Litsenburg, woordvoerder van Cito, deze week in de Volkskrant ( zaterdag 24 november )

Het blijft altijd wat gedoe geven die CITO toetsen. Veel mensen in het PO hebben het al niet zo op die eindtoets en dan ook nog discussie en misverstanden. Niet goed.

Als voorspeller van een keus voor vervolgonderwijs blijkt CITO het echter prima te doen. CITO geeft aan dat alleen de leerkracht het beter doet. Laten we dat  maar doen zou ik zo zeggen. Waarom CITO nog nodig?

Als kwaliteitsinstrument is het wel raar de resultaten van een basisschool op te hangen aan drie cijfertjes . ( totaalresultaat eindscore CITO groep 8 )

Op zoek naar alternatieven.

Laten we allemaal het OPP invoeren, dat kan uitkomst bieden. Massale invoering en ook het gesprek aangaan met de inspectie over de toegevoegde waarde van de school. Kijk, dan gaat het ergens over en hebben we een eerlijke discussie.

Wat een storm al niet te weeg kan brengen.......

Jenne Wierstra

Geen opmerkingen:

Een reactie posten